Regulamin i Polityka Prywatności Portalu Społecznościowego Sklonowani.pl

I. Wstęp
Niniejszy Regulamin określa zasady działania, funkcjonowania i użytkowania Portalu Społecznościowego Sklonowani.pl oraz zakres praw i obowiązków użytkowników Portalu jak również zakres odpowiedzialności administratora serwisu. Aby korzystać z serwisu, użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
Definicje:
1. Portal - strona www i adresy dostępne w domenie Sklonowani.pl
2. Użytkownik - każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z Portalu Sklonowani.pl, posiadająca zarejestrowane i aktywne konto użytkownika w tym Portalu;
3. Informacje o Użytkowniku – wszelkie dane o Użytkowniku umieszczane przez niego w Portalu;
4. Konto – konto w Portalu o określonym przez Użytkownika loginie (nazwie użytkownika) i haśle, zakładane automatycznie przez danego użytkownika po dokonaniu przez niego rejestracji za pomocą umieszczonego na stronie głównej Portalu formularza (opcja „Dołącz do nas za DARMO!”);
5. Login – nie podlegająca zmianie niepowtarzalna nazwa konta użytkownika;
6. Hasło – oryginalny kod stanowiący podstawę identyfikacji użytkownika, podawany każdorazowo przy logowaniu do Portalu. Użytkownik ma prawo do edycji i zmiany hasła.
7. Administrator - osoby zarządzające i prowadzące Serwis.

II. Zasady ogólne funkcjonowania Portalu
1. Dostęp do serwisu Użytkownik uzyskuje po rejestracji polegającej na wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie www Portalu. Rejestracja wymaga podania następujących danych osobowych: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail.
2. Portal może być używany jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem. Zabronione jest wykorzystywanie portalu do dystrybucji jakichkolwiek materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość profili oraz Społeczności Użytkowników, ani za żadne pojawiające się na nich informacje i materiały publikowane przez Użytkowników.
4. Dane kontaktowe użytkowników pojawiające się w portalu mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
5. Opisy profilu lub materiałów zawartych w Portalu, których wiarygodność i treść budzi wątpliwości, zostaną zablokowane do momentu uzyskania potwierdzenia lub wyjaśnienia od użytkownika.
6. Dostęp do Portalu jest bezpłatny. Jednak Administrator zastrzega sobie możliwość świadczenia w ramach Portalu usług odpłatnych, co do których dokładne koszty oraz zasady korzystania określone będą na danej części Portalu.
7. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane sposobem wykorzystania materiałów udostępnionych przez Użytkowników.
8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wywołane siłą wyższą, przerwą w dostępie do sieci Internet , awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
9. Wszelkie reklamacje prosimy zgłaszać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

III. Dane osobowe i polityka prywatności
1. Rejestrując się w Portalu użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, oraz prezentację ich w Portalu w zakresie określonym w Profilu Użytkownika.
2. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących zmian i nowości na stronach Portalu oraz na otrzymywanie wiadomości i zaproszeń od innych zarejestrowanych Użytkowników.
3. Użytkownik ma prawo do edycji danych oraz żądania ich usunięcia z Portalu.

IV. Postanowienia końcowe
1. O zmianie Regulaminu Administrator zawiadamia na stronie Portalu lub poprzez wewnętrzną pocztę (w Portalu) z Użytkownikiem.
2. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z ich akceptacją.
3. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia wniosku o usunięcie konta w przypadku nie wyrażenia zgody na wprowadzone zmiany Regulaminu.
4. Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z Portalem jest dostępny na dole strony w zakładce Kontakt.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.08.2015 roku.