Zasady prywatności - Polityka prywatności

Zasady prywatności

Zasady prywatności mają na celu pomóc użytkownikom w zrozumieniu, jakie dane zbiera portal Sklonowani.pl, jakie czynności na nich wykonuje i jak je zabezpiecza.

Wszystkie dane osobowe zebrane od użytkownika będą przetwarzane zgodnie z poniższymi Zasadami prywatności.

Wyjaśnienie

W niniejszych Zasadach prywatności portal Sklonowani.pl określane są mianem „portal”, a Osoby, których dane dotyczą, określane są mianem „użytkownika”.

Sklonowani.pl to portal społecznościowy skupiający osoby o takich samych zainteresowaniach. Niniejsze Zasady prywatności dotyczą wszystkich usług portalu (dalej „Usługi”). Podczas korzystania z Usług użytkownik może natknąć się na łącza do innych witryn, aplikacji i usług lub narzędzia, które umożliwiają mu udostępnianie informacji w innych witrynach, aplikacjach i usługach. Portal Sklonowani.pl nie odpowiada za praktyki tych witryn, aplikacji oraz usług dotyczące prywatności i zaleca, aby użytkownik zapoznał się z zasadami prywatności poszczególnych witryn, aplikacji i usług zanim udostępni im swoje dane osobowe.

Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na którekolwiek z postanowień niniejszych Zasad prywatności, nie powinien korzystać z tych Usług.

Dane osobowe użytkownika

Wszystkie dane osobowe, które zbiera portal, dotyczą świadczenia i ulepszania jego Usług i należą do jednej z trzech ogólnych kategorii:
•    informacje przekazywane przez użytkownika
•    informacje zbierane automatycznie
•    informacje uzyskiwane od osób trzecich

Rodzaje zbieranych danych osobowych:

(a) Bez rejestracji konta

Gdy użytkownik odwiedza portal Sklonowani.pl, przechowuje ona domyślnie następujące dane:
•    Adres IP (Internet Protocol) komputera uzyskującego dostęp do witryny
•    Witryna, z której nastąpił dostęp (witryna odsyłająca)
•    Witryny, do których nastąpiło przejście z witryny
•    Data i godzina wizyty
•    Typ ustawień przeglądarki
•    System operacyjny

Portal Sklonowani.pl korzysta z tych danych do celów statystycznych, bez odniesień do poszczególnych osób.

(b)  Przy rejestracji

Portal Sklonowani.pl będzie wykorzystywać tylko dane osobowe, które użytkownik jej przekaże (np. dane do kontaktu, dane profilu lub zdjęcia, filmy). W wielu przypadkach użytkownik może zdecydować, jakie dane osobowe o sobie ujawnia w kontekście profilowania i/lub wyszukiwania. Dane osobowe bezwzględnie wymagane do realizacji umowy (np. adres e-mail) są zgodnie z wymaganiami zawsze oznaczone osobno, tak aby użytkownik wiedział, jakie informacje musi wprowadzić, aby skorzystać z usługi, a bez jakich może się obyć.

(c)  Pliki cookie

Portal Sklonowani.pl korzysta z tzw. plików cookie, aby zapewnić identyfikację użytkownika w platformie i optymalne korzystanie z niej. Plik cookie jest plikiem tekstowym, bądź przechowywanym tymczasowo w pamięci komputera („pliki cookie sesji”), bądź zapisywanym na dysku twardym („trwałe pliki cookie”). Pliki cookie mogą zawierać informacje o poprzednich żądaniach kierowanych do odpowiedniego serwera lub informacje o złożonych wcześniej ofertach. Pliki cookie nie są używane do uruchamiania programów lub przenoszenia na komputer wirusów. Głównym celem plików cookie jest zapewnienie oferty dopasowanej do użytkownika oraz maksymalnego komfortu korzystania z Serwisu.

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki typu cookie. Użytkownik może jednak skonfigurować przeglądarkę tak, aby je odrzucała lub prosiła użytkownika o ich potwierdzenie. Jeśli użytkownik zdecyduje się odrzucić pliki cookie, może to skutkować niemożnością skorzystania z całej oferty portalu.
Portal korzysta z plików cookie sesji, plików cookie partnerów i podmiotów powiązanych oraz trwałych plików cookie.

(d)  Zgodność przetwarzania z prawem i zgoda użytkownika

Portal Sklonowani.pl korzysta z danych osobowych użytkownika tylko wtedy, gdy istnieje ku temu podstawa prawna (innymi słowy, portal jest do ich przetwarzania uprawniona). W szczególności, zgodnie z art. 6 i 9 RODO, podstawy prawne obejmują:

-    zgodę (gdy użytkownik udzielił zgody, np. na zapisanie do biuletynu),
-    umowę (gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z użytkownikiem).
-    wykonanie obowiązku prawnego (np. obowiązek przechowywania danych dla celów podatkowych i prowadzenia audytów prania pieniędzy, który może wymagać przechowywania lub innego przetwarzania danych użytkownika)
-    ochronę istotnych interesów użytkownika lub innej osoby fizycznej (np. gdy portal otrzyma informacje o potencjalnym zagrożeniu użytkownika) oraz uzasadnione interesy portalu lub osoby trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, gdy interesy te nie są ważniejsze niż interesy lub podstawowe prawa i wolności użytkowników wymagające ochrony danych osobowych; uzasadnione interesy obejmują:
•    zapewnienie bezpieczeństwa i funkcjonowania systemów informatycznych portalu
•    ulepszanie i personalizowanie usług portalu, w tym poprzez analizowanie zachowań użytkowników
•    korzystanie z określonych poniżej usług osób trzecich dotyczących analizy i remarketingu
•    korzystanie z danych osobowych do zbadania, ustalenia, wykonania i obrony roszczeń.

Jeśli portal Sklonowani.pl wykorzystuje dane osobowe w określonym celu, który zgodnie z przepisami prawa wymaga zgody użytkownika, zawsze poprosi użytkownika o wyraźną zgodę i odnotuje ją.

Użytkownik może cofnąć wyrażoną zgodę i w dowolnym momencie zrezygnować z i/lub wyrazić swój sprzeciw wobec dalszego przetwarzania jego danych osobowych.

Użytkownik może zawsze sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych ze względu na swój uzasadniony interes.
Aby zrezygnować lub wyrazić sprzeciw, wystarczy poinformować portal Sklonowani.pl. Użytkownik może tego dokonać, wysyłając wiadomość e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jeśli użytkownik ma inne pytania dotyczące podstaw prawnych stosowanych przez portal do zbierania jego danych osobowych, prosimy o kontakt z użyciem danych wskazanych poniżej.

Narzędzia używane do przetwarzania danych:

(a)  Korzystanie z programów do analizy i remarketingu

Sklonowani.pl analizuje zachowania członków serwisu w sieci. Tworzone są przy tym anonimowe profile użytkowników, pomagające ulepszyć świadczone usługi. W tym celu Sklonowani.pl wykorzystuje między innymi Google Analytics (i jej funkcję Universal Analytics), usługę analizy internetowej świadczoną przez firmę Google, Inc., 1600 Aphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”), lecz z rozszerzeniem anonymizeIp. Przetwarzane są wyłącznie adresy IP z obciętym ostatnim członem, co wyłącza możliwość bezpośredniego odniesienia do osób fizycznych.

Informacje generowane przez pliki cookie i dotyczące korzystania przez użytkownika z witryny, w tym jego adres IP, będą zwykle przesyłane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Google będzie korzystać z tych informacji do oceny korzystania przez użytkownika z witryn, tworzenia sprawozdań o aktywności w witrynach dla operatorów witryn oraz świadczenia innym podmiotom witryn i powiązanych usług internetowych. Sprawozdania stworzone przez Google zawierać będą dane demograficzne i o zainteresowaniach użytkownika uzyskane na podstawie interakcji użytkownika z reklamami lub odwiedzin reklamujących się stron. Google może również przekazywać te dane osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przepisami prawa lub gdy osoby te przetwarzają dane w imieniu Google. Google nie będzie wiązać adresu IP Użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Sklonowani.pl informuje jednak, że w takim przypadku może nie być on w stanie korzystać ze wszystkich funkcji witryny. Korzystając z witryny, użytkownik zgadza się na przetwarzanie swoich danych przez Google w sposób opisany powyżej i we wspomnianym celu.

Użytkownik może sprzeciwić się zbieraniu i analizowaniu korzystania przez niego z usługi Google Analytics. Usługę Google Universal Analytics można wyłączyć dodatkiem do przeglądarki. Można również skorzystać z ustawień plików cookie w zasadach prywatności Google, aby uniemożliwić Google używanie plików cookie do celów reklamowych: https://adssettings.google.com/

Dodatkowe informacje na temat Warunków korzystania i Zasad prywatności można znaleźć pod adresem: www.google.com/analytics/terms/gb.html
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

(b) Korzystanie z Google DoubleClick

Sklonowani.pl wykorzystuje metody remarketingu Google (Google DoubleClick). Dzięki tej technologii do użytkowników, którzy odwiedzili już witrynę EliteSingles i wykazali zainteresowanie usługą, ponownie kierowane są reklamy na stronach należących do jednego z partnerów Google. Reklamy te są odmienne od reklam skierowanych do użytkowników, którzy nie wykazali zainteresowania usługami EliteSingles. Nakładanie reklam na witrynę odbywa się z użyciem plików cookie, czyli niewielkich plików tekstowych przechowywanych w komputerze użytkownika. Przy pomocy plików tekstowych można analizować zachowanie użytkownika, gdy odwiedza on witrynę, a wyciągnięte wnioski wykorzystać do ukierunkowanego polecania produktów i wyświetlania reklam stosownie do zainteresowań.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać reklam w oparciu o swoje zainteresowania, może wyłączyć stosowanie plików cookie przez Google do tych celów, konfigurując ustawienia dezaktywacji pod adresem:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/ lub instalując dostępną tam wtyczkę.

Zamiast wtyczek przeglądarki lub w przeglądarkach na urządzeniach mobilnych użytkownik może wyłączyć przycisk „Reklamy spersonalizowane” w Ustawieniach Google Advertising: https://www.google.com/settings/ads

(c) Wtyczki serwisu Facebook

Sklonowani.pl korzysta z wtyczek społecznościowych („wtyczki”) dostarczanych przez serwis społecznościowy facebook.com, którego operatorem jest spółka Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Wtyczki te oznaczone są logo serwisu Facebook. Jeśli użytkownik korzysta z wtyczki społecznościowej w witrynie Sklonowani.pl, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami serwisu Facebook. Serwis Facebook przesyła następnie treść wtyczki do przeglądarki, która integruje ją w witrynach.

Dzięki temu serwis Facebook otrzymuje informację, że użytkownik uzyskał dostęp do odpowiedniej strony serwisu Sklonowani.pl. Jeśli użytkownik jest zalogowany do serwisu Facebook, serwis może powiązać wizytę w Sklonowani.pl z kontem użytkownika. Jeśli użytkownik dokonuje interakcji z wtyczkami serwisu Facebook (np. klika przycisk Lubię to), przeglądarka przesyła do serwisu Facebook odpowiednie informacje, a serwis je przechowuje. Cel i zakres zbierania danych osobowych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis Facebook, jak również przysługujące użytkownikowi uprawnienia i opcje ustawień ochrony prywatności, znajdują się w zasadach prywatności serwisu Facebook.

Jeśli użytkownik nie wyraża chęci, aby Facebook zbierał tego rodzaju dane osobowe, przed odwiedzeniem strony Sklonowani.pl w serwisie Facebook powinien wylogować się z niego.

Przechowywanie i okres zachowywania danych

Sklonowani.pl będzie przechowywać dane osobowe użytkownika jedynie przez okres niezbędny do wykonania jej zobowiązań umownych i prawnych bądź przez okres dozwolony prawem do niektórych celów, na przykład obrony roszczeń.
Gdy użytkownik zamknie konto, Sklonowani.pl usunie wszystkie informacje o nim znajdujące się w jej posiadaniu. Jeśli pełne usunięcie danych użytkownika jest niemożliwe lub zbędne z powodów prawnych, dane te zostaną zablokowane i wyłączone z dalszego przetwarzania. System blokowany jest w następujących przypadkach:

– Dane o płatnościach użytkownika oraz, gdy jest to stosowne, inne dane są zasadniczo objęte rozmaitymi obowiązkami zachowywania, wynikającymi na przykład z niemieckiego Kodeksu spółek handlowych (HGB) i Ordynacji podatkowej (AO). Zgodnie z prawem, Sklonowani.pl musi przechowywać te dane przez okres dziesięciu lat dla celów podatkowych i audytowych. Ostateczne usunięcie danych może nastąpić dopiero po upływie tego okresu.

– Nawet jeśli dane użytkownika nie są objęte prawnym obowiązkiem przechowywania, Sklonowani.pl może w przypadkach dozwolonych prawem nie usuwać ich od razu, lecz je zablokować. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których dane te mogą być nadal potrzebne Sklonowani.pl do dalszego przetwarzania umowy, wystąpienia z pozwem lub obrony przed roszczeniem (np. w przypadku skarg). Czynnikiem decydującym o okresie blokowania są ustawowe okresy przedawnienia. Po upływie stosownych okresów przedawnienia odnośne dane zostaną ostatecznie usunięte.

Narzędzia używane do zabezpieczania danych

Portal Sklonowani.pl stosuje techniczne, organizacyjne i fizyczne środki ochrony, mające chronić zebrane dane osobowe przed nieupoważnionym użyciem, ujawnieniem lub dostępem. Wszystkie informacje przesyłane do Sklonowani.pl w momencie rejestracji lub logowania (np. dane do kontaktu, dane profilu, informacje o płatności) są szyfrowane. Szyfrowanie pomaga chronić poufność danych osobowych wymienianych między użytkownikiem a serwerem Web Sklonowani.pl oraz zapobiegać niewłaściwemu wykorzystaniu danych osobowych, np. poprzez ich przejęcie. Do szyfrowania Sklonowani.pl wykorzystuje protokół SSL (Secure Socket Layer). Jest to metoda powszechnie przyjęta i używana. Z uwagi na zbieranie danych osobowych, Sklonowani.pl podjął środki techniczne, aby przechowywać dane użytkownika w bezpiecznym środowisku. Dostęp do danych ograniczony jest do kilku wybranych pracowników oraz usługodawców i będzie udzielany wyłącznie do realizacji celów wskazanych w niniejszych zasadach, kontroli jakości, rozpatrywania skarg i zapobiegania oszustwom. Zbierane przez portal dane osobowe są przechowywane na terytorium UE.

Niektóre lub wszystkie dane osobowe zbierane przez Sklonowani.pl mogą być przechowywane na serwerach znajdujących się poza krajem zamieszkania użytkownika, których przepisy o ochronie danych osobowych mogą różnić się od przepisów kraju użytkownika. W konsekwencji organy administracji, sądy lub organy ścigania tych krajów mogą kierować do Sklonowani.pl żądania dostępu do tych danych zgodnie z prawem tych krajów. Z zastrzeżeniem przepisów obowiązujących w innych krajach portal podejmie zasadne kroki zapewniające wdrożenie odpowiednich środków ochrony, nakładające na podmiot przetwarzający dane w tym kraju utrzymywanie środków ochrony danych osobowych równoważnych środkom stosowanym w UE.

Uprawnienia użytkownika

Zgodnie z GDPR użytkownikowi przysługują w stosunku do jego danych poniższe uprawnienia, które może wykonywać w dowolnym momencie w formie pisemnej.

 - Prawo do informacji

Prawo do informacji obejmuje obowiązek zapewnienia przez administratora danych „sprawiedliwego przetwarzania danych”, zwykle poprzez oświadczenie o prywatności. Uprawnienie to podkreśla znaczenie korzystania z danych osobowych klientów w sposób przejrzysty.

- Prawo dostępu do danych

Prawo dostępu do danych daje osobie, której dane dotyczą, możliwość żądania od administratora informacji o jej danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą, może żądać:
a) podania, czy jej dane osobowe są przetwarzane,
b) a jeśli tak, dostępu do danych i uzyskania ich kopii oraz
c) uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu.

- Prawo do sprostowania danych

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo żądać, aby administrator sprostował ich dane osobowe, jeśli są niedokładne. W przypadku gdy dane osobowe będące w posiadaniu administratora są nieaktualne lub niepełne, osoba, której dane dotyczą może żądać uzupełnienia danych.

- Prawo do usunięcia danych / prawo do bycia zapomnianym

Prawo do usunięcia danych umożliwia osobie, której dane dotyczą, żądanie aby administrator usunął lub wymazał dane osobowe ze swojego systemu, tak aby nie mogły ich odnaleźć osoby trzecie.

- Prawo do ograniczenia przetwarzania

Prawo do ograniczenia przetwarzania umożliwia osobie, której dane dotyczą, żądanie aby administrator zaprzestał przetwarzania jej danych osobowych – administratorzy będą jednak nadal mogli je przechowywać.

- Prawo do przenoszenia danych

Prawo do przenoszenia danych umożliwia osobie, której dane dotyczą, żądanie aby administrator przekazał jej dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, tak aby można było bez przeszkód przenieść dane do innego administratora.

- Prawo do sprzeciwu

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania umożliwia osobie, której dane dotyczą, zablokowanie dalszego przetwarzania jej danych przez administratorów, o ile nie istnieją uzasadnione powody przetwarzania tych danych.

- Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

Użytkownik ma prawo cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie. Portal ułatwia użytkownikowi skorzystanie z tego prawa. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli Sklonowani.pl nie odpowie na żądanie użytkownika w ciągu jednego miesiąca, ma on prawo wnieść skargę do organu nadzorczego i wystąpić do sądu o środek zaradczy.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji można uzyskać w dowolnym momencie kontaktując się drogą elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.